Usługi informatyczne. B2B, B2C, zdalnie.

Oferowane usługi IT

usługi specjalistyczne

programowanie back-end oraz REST API (w PHP i Pythonie)

budowa dedykowanych systemów bez użycia szablonowych CMS

używane frameworki: [PHP] Phalcon, Slim; [CSS] Bootstrap, Zurb Foundation

projektowanie baz danych SQL (MySQL, Postgresql)


aplikacje mobilne

dla mobilnych systemów operacyjnych: Android™ oraz iOS

używany framework: Ionic


środowisko Linux

instalacja oraz administracja

konfiguracja & optymalizacja

zarządzanie dystrybucjami z rodzin: Arch, Debian, openSUSE, Red Hat


przetwarzanie danych

automatyzacja przetwarzania danych (CSV, JSON, XML, TXT)

analiza i wnioskowanie statystyczne

wdrożenia IoT (Raspberry Pi)

Portfolio

Kontakt

  • Telefon:


  • NIP:

Blog informatyczny elast.net

przejdź do elast.net/blog