Co w serwerze piszczy, czyli jak poznać konfigurację maszyny przy użyciu PHP oraz SQL

Zajrzenie do zawartości zmiennej tablicowej $_SERVER pozwala uzyskać kilka wartościowych informacji na temat samego serwera oraz środowiska uruchamiania. Zmienna zawiera kilkadziesiąt par klucz-wartość, w tym do najciekawszych należą klucze:SERVER_ADDR (adres IP serwera)SERVER_ADMIN (kontaktowy adres administratora)SERVER_IDSERVER_NAMESERVER_SOFTWARE (oprogramowanie WWW zainstalowane na serwerze) Do funkcji PHP pozwalających uzyskać interesujące informacje na temat środowiska możemy zaliczyć:phpversion()zend_version()memory_get_usage()memory_get_peak_usage()Następujące funkcje pomogą wyczerpać

Najważniejsze typy danych w PostgreSQL

Załączona grafika przedstawia zwarte zestawienie typów danych używanych najczęściej podczas definiowania struktury bazy danych PostgreSQL: dane typu numerycznego dane tekstowe określenie czasu adres sieciowy inne (logiczną zmienną Boole’a: prawda lub fałsz, JSON, XML oraz UUID) Format PNG (34 kilobajty). Źródło: https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/datatype.html W dokumentacji źródłowej można znaleźć pozostałe typy obsługiwanych danych.