Kilka użytecznych funkcji w Oracle VM VirtualBox

Niniejszy wpis prezentuje skrótową listę przydatnych skrótów klawiaturowych (które oczywiście mogą być przedefiniowane według własnego uznania) oraz parę komend konsolowych w świetnym narzędziu wirtualizacyjnym jakim jest Oracle VM VirtualBox. Skróty klawiaturowe Akcja Domyślny klawisz Opis TakeScreenshot E Wykonaj zrzut ekranu Pause P Wstrzymaj VM (Pauza) Reset R Wykonaj twardy reset FullscreenMode F Przełącz z/do pełnego

Skonfiguruj dostęp SSH w kilku prostych krokach

Dostęp SSH w systemach operacyjnych z rodziny Linux jest operacją bardzo typową. szybko Jak ułatwić sobie życie w komunikacji SSH pomiędzy maszyną kliencką a serwerem? 1. Loguj się bez hasła przy użyciu certyfikatu Do tego celu służy sekwencja poleceń:ssh-keygenssh-copy-idssh-addw razie błędu „Too many authentication failures” warto użyć opcji:-o 'PubkeyAuthentication=no’lub-o 'IdentitiesOnly=yes’ Wygodny szablon jednolinijkowca:dane=”login@serwer.tld”; plik=nazwa_wewnetrzna; ssh-keygen

Który „user agent” jest najpopularniejszy? (edycja 2019)

Lista 30 najpopularniejszych łańcuchów identyfikacyjnych przeglądarek internetowych. Wyniki są ograniczone do urządzeń stacjonarnych (niemobilnych) z systemami firmy Apple i Microsoft. Dane statystyczne na podstawie okresu od stycznia do października 2019. Mac OS X 10Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Czasowe uchylenie blokady System Integrity Protection w systemie macOS

Najnowsze edycje systemu Apple macOS posiadają zabezpieczenie o nazwie SIP (System Integrity Protection), której celem jest ochrona systemu przed skutkami potencjalnie niebezpiecznych działań, np. usunięciem plików w oryginalnej strukturze katalogów. Co jednak zrobić kiedy chcemy świadomie wykonać taką operację, lecz SIP nam na to nie pozwala? 1. restartujemy maszynę 2. wciskamy na klawiaturze (Command) +