Kilka użytecznych funkcji w Oracle VM VirtualBox

Niniejszy wpis prezentuje skrótową listę przydatnych skrótów klawiaturowych (które oczywiście mogą być przedefiniowane według własnego uznania) oraz parę komend konsolowych w świetnym narzędziu wirtualizacyjnym jakim jest Oracle VM VirtualBox.

Skróty klawiaturowe

AkcjaDomyślny klawiszOpis
TakeScreenshotEWykonaj zrzut ekranu
PausePWstrzymaj VM (Pauza)
ResetRWykonaj twardy reset
FullscreenModeFPrzełącz z/do pełnego ekranu
InformationDialogNPokaż informacje o sesji VM

Komendy dla CLI

Przydają się szczególnie w razie konieczności zarządzania uruchomionymi instancjami podczas awarii GUI.

Wyświetlenie listy wszystkich maszyn wirtualnych:

VBoxManage list vms

Wyświetlenie listy uruchomionych maszyn wirtualnych:

VBoxManage list runningvms

Operacje na działającej maszynie wirtualnej:

VBoxManage controlvm (identyfikator) reset
VBoxManage controlvm (identyfikator) poweroff
VBoxManage controlvm (identyfikator) savestate

gdzie (identyfikator) może być nazwą maszyny wirtualnej lub UUID bez nawiasów. Nazwę i UUID można znaleźć dzięki poleceniom list vms oraz list runningvms wspomnianym wyżej.

Wspierane systemy operacyjne (jako Host) z rodziny Linux

Obecnie, jako Hosty, tylko wybrane dystrybucje są formalnie wspierane i oficjalnie przetestowane:

  • Ubuntu 18.04, Ubuntu 19.03, Ubuntu 19.10
  • Debian 9, Debian10
  • CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8
  • Fedora 30, Fedora 31
  • Gentoo
  • openSUSE Leap 15.1

Ponadto większość systemów Linux opartych o jądro 2.6, 3.x, 4.x i 5.x powinna działać poprawnie jako Host.

Oryginalna dokumentacja

Oracle VM VirtualBox User Manual https://www.virtualbox.org/manual/
9.17.7. Host Key Customization https://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#host-key-customize
Chapter 8. VBoxManage https://www.virtualbox.org/manual/ch08.html
1.4. Supported Host Operating Systems https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#hostossupport