Podstawowe zarządzanie w AWS EC2

Pierwsze zetknięcie z panelem zarządzającym usługą EC2 (ECC, Elastic Compute Cloud) w serwisie AWS (Amazon Web Services) może nie być całkiem intuicyjne. Od czego zacząć w gąszczu opcji do wyboru?

Po zalogowaniu do panelu głównego AWS Management Console wybieramy interesujący nas region

oraz klikamy w EC2 Dashboard.

Spośród wyświetlonych opcji osiem najistotniejszych paneli stanowią:

1) INSTANCES > Instances

zarządzanie instancjami (w praktyce: uruchomionymi wirtualnymi maszynami dostępnymi w Sieci)

obecnie AWS umożliwia wykorzystanie gotowych szablonów systemów:

Amazon Linux AMI, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Server, a także Deep Learning oraz całej rodziny Microsoft Windows Server

Spośród systemów innych rodzin dostępne są również dystrybucje CentOS, Fedora, Gentoo oraz OpenSUSE.

2) IMAGES > AMIs

zarządzanie kompletnymi obrazami maszyn wirtualnych

podczas dokonywania operacji na AMI (np. stworzonych przejściowo na własne potrzeby) warto zwrócić uwagę na typ tworzonej maszyny, brak wskazania typu hvm może czasami prowadzić do problemów ze zgodnością

3) ELASTIC BLOCK STORE > Volumes

zarządzanie dyskami (odpowiednikami klasycznych dysków HDD/SSD w komputerach tradycyjnych)

4) ELASTIC BLOCK STORE > Snapshots

zarządzanie migawkami (obrazami dysków stworzonych w danym momencie czasu)

5) NETWORK & SECURITY > Security Groups

zarządzanie dostępem w ramach ustalonych grup uprawnień

6) NETWORK & SECURITY > Elastic IPs

zarządzanie publicznymi adresami IP (przydzielonymi na stałe, adresy można zarejestrować/wyrejestrować, przenosić pomiędzy poszczególnymi maszynami, itd.)

7) NETWORK & SECURITY > Key Pairs

zarządzanie kluczami dostępowymi (umożliwiającymi dostęp SSH ze zdalnej maszyny bez potrzeby użycia hasła)

8) NETWORK & SECURITY > Network Interfaces

zarządzanie interfejsami sieciowymi (odpowiednikami klasycznych kart sieciowych w komputerach tradycyjnych)