Rozpoznaj wersję swojego systemu Linux

za pomocą linii komend. Na cztery sposoby.

Sposób 1
sprawdź treść plików *RELEASE

cat /etc/*-release

Sposób 2
odczytaj plik /proc/version

cat /proc/version

Sposób 3
użyj lsb_release (komenda domyślnie niedostępna w niektórych dystrybucjach)

najlepiej w wywołaniu z opcją -a
lsb_release -a

Sposób 4
użyj inxi (komenda domyślnie niedostępna w niektórych dystrybucjach)

najlepiej w wywołaniu z dodatkowymi opcjami
inxi -Fdfilmopr