Najważniejsze typy danych w PostgreSQL

Załączona grafika przedstawia zwarte zestawienie typów danych używanych najczęściej podczas definiowania struktury bazy danych PostgreSQL: dane typu numerycznego dane tekstowe określenie czasu adres sieciowy inne (logiczną zmienną Boole’a: prawda lub fałsz, JSON, XML oraz UUID) Format PNG (34 kilobajty). Źródło: https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/datatype.html W dokumentacji źródłowej można znaleźć pozostałe typy obsługiwanych danych.