Kilka użytecznych funkcji w Oracle VM VirtualBox

Niniejszy wpis prezentuje skrótową listę przydatnych skrótów klawiaturowych (które oczywiście mogą być przedefiniowane według własnego uznania) oraz parę komend konsolowych w świetnym narzędziu wirtualizacyjnym jakim jest Oracle VM VirtualBox. Skróty klawiaturowe Akcja Domyślny klawisz Opis TakeScreenshot E Wykonaj zrzut ekranu Pause P Wstrzymaj VM (Pauza) Reset R Wykonaj twardy reset FullscreenMode F Przełącz z/do pełnego